• 0

Annuleringsvoorwaarden Vakantiehuis

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 60 dagen voor aankomst.

Bij annulering tot 30 dagen voor aankomst is een bedrag van 50% van de huursom verschuldigd.

Bij annulering binnen 30 dagen van aankomst blijft de gehele huursom verschuldigd.

Bij annulering zullen alle gedane aanbetalingen worden verrekend en zonodig teruggestort.

Latere aankomst of eerder vertrek geven geen recht op teruggaaf van (een gedeelte van) de huursom.